Római Katolikus Templom

A középkori Szász temploma nem a mai helyén állott, legelőször az 1330-as évektől vannak adataink róla. A török időkben e templom fokozatosan romosodni kezdett. A 18. század elejétől egy ideiglenes kis templomban folyt az istentisztelet, de a hívek számának rohamos növekedése megkövetelte egy új, szilárd anyagból való templom és parókia felépítését.

Az új széles templom alapkövét 1772-ben Klimó György püspök tétette le és 1779. május 3-án az Égbeszálló Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Ez a jelenet látható a főoltárán. Az új parókia a vár maradványainak felhasználásával 1821-re készült el teljesen.

A mai szászvári templom késő barokk stílusjegyeket visel magán: hajója négy boltszakaszos, félköríves szentélyhordozású, barokk szószékkel. A templom ma is látható freskóit Éber Sándor bajai festőművész készítette el.

Szászvár Nagyközség Önkormányzat 2021
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!