Közbiztonság 

A védelem több, mint alapvető szerepet játszik az ember életében. Minden önkormányzat célja, hogy nyugalmat  és biztonságot teremtsen lakosainak. Rendőrség, polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület őrködik az itt lakók mindennapjai felett, valamint köztéri térfigyelő kamerák is vigyázzák a rendet.  

Szászvári Polgárőr Egyesület

A Polgárőr Egyesület működési területe Szászvár. Fő feladatuk a szolgálatok teljesítése alkalmával a bűnmegelőzés, a közrend, a vagyon- és a személyvédelem. 

Az egyesület elnöke: Réder Péter Gábor

A főleg önkéntesekből álló csapat fontos szerepet tölt be a település életében. Tevékenységük palettája igen széles. A környezettudatos szemlélet megtartásával; a közrend védelmével, személyes vagyonvédelemmel, katasztrófavédelemmel; rendezvények biztosításával, helyszín biztosításával; az ifjúság, idősek, egyedül élők és fogyatékkal élők védelmével; járőr és figyelőszolgálattal; oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységekkel; a polgárok és javaik védelmével; baleset megelőzési munkájukkal; közösség teremtő tevékenységeivel jelentősen részt vesznek a lakosság biztonságának megteremtéséhez. Szorosan együttműködnek a helyi körzeti megbízottakkal, kapcsolatuk jó, folyamatos, egymás munkáját kölcsönösen segítik.

Csapat és közösség építő programokban vesznek részt, fejlesztik, szélesítik látókörüket, bővítik tudásukat. Korrekt módon járnak el településünkön előforduló problémákkal.


Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Ö.T.E.)

A tűzoltók feladata, hogy megakadályozzák az emberek életének, környezetének és tulajdonának tűz általi lerombolását. Elsődleges céljuk az életmentés, de sok más, a közösség életét javító, vagy épp megmentő szolgálatot is végeznek, mint a vészhelyzeti egészségügyi szolgáltatások, mentők segítése, veszélyes hulladékok kezelése, felkutatás és megmentés, vagy katasztrófa elhárítás.

Működési területük: Szászvár, Máza, Vékény, Kárász, így a felsorolt 4 településen közvetlenül közel 4000 lakos védelmét szolgálják. 

Elnök: Mühlbert Erik

A Szászvári Ö. T. E. körültekintően választja ki tűzoltóit rátermettségük, szakmai felkészültségük, elkötelezettségük alapján. Tagjainak elérhetősége biztosított, veszélyes helyzetekben a helyszínre vonulásuk rövid időn belül megvalósítható. A tagok részt vesznek a mentési teendőkkel összefüggő felkészítéseken, gyakorlatokon, vizsgákon. Körzetük feladatainak ellátásához megfelelő eszközparkkal rendelkeznek. Az egyesület működésének egyik fontos állomása volt az új tűzoltószertár átadása 2018-ban.

Gyermeknapokon a családok, gyermekek testközelből is megismerhetik a szolgálatot adó tűzoltók hétköznapjait, felülhetnek a járművekre és kipróbálhatják a leglátványosabb tűzoltóeszközöket.


Körzeti megbízottak

Településünkön működő Körzeti Megbízotti Iroda feladata többek közt a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos rendészeti tevékenységek végrehajtása. Működési körzetük: Szászvár, Máza, Vékény, Kárász, Szalatnak, Köblény, Magyaregregy közigazgatási határai.

Az egyenruhás körzeti megbízottak az állampolgárokkal, települési önkormányzatokkal, társadalmi- és gazdálkodó szervezetekkel tartanak fenn közvetlen a kapcsolatot. Illetékességi területükön belül biztosítják a rendőri jelenlétet, folyamatosan helyi bűn- és baleset-megelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti feladatokat látnak el.

Feladatuk az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető cselekményekkel szembeni védelemnyújtás. Szem előtt tartják az emberi méltóságot, az emberi jogok tiszteletben tartását és védelmét és a katasztrófavédelmi feladatokat is.

Együttműködnek a polgárőr szervezetekkel, egymás munkájának segítése, kapcsolattartása fő szempont a település zavartalan működéséhez.

          Körzeti megbízottak: Magyar Zoltán r.zls.                                               

Elérhetőségek:
Iroda címe:           Szászvár,  Szent István u. 34.
Telefonszám:        30/218-4806

E-mail cím: MagyarZ@baranya.police.hu 

Óvjuk, védjük értékeinket!

Szászvár Nagyközség Önkormányzat 2021
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!