Környezetvédelem

A helyi lakosoknak fontos az épített és természeti környezet megóvása, a közterületek élhetőbbé tétele, a tisztaság, rendezettség megőrzése. Az utcák, közterek úgy épültek ki, hogy a zöld területek lehetőség szerint megmaradjanak, színesítve a falu látképét, és lakhelyet biztosítva az élővilágnak.

A falu teljes területén elérhető a közműves ivóvízellátás. A vízminőséget folyamatosan zajló fejlesztések teszik jobbá. Szászvár saját kúttal rendelkezik, amit rendszeresen ellenőriznek a szakemberek. Az víz minősége kifogástalan, íze kimagaslóan jó. Az ivóvíz mellett a teljes csatornahálózat is kiépítésre került a lakossági szennyvíz elvezetésére.

A keletkezett esővíz elvezetése hosszú évekig gondot okozott a községnek, de néhány évvel ezelőtt megoldást találtunk a problémára. Az útburkolatba víznyelőket telepítettünk, melyek nagymértékben elvezetik az utcákon hömpölygő csapadékot. A patakok rendszeres tisztítását, karbantartását folyamatosan végezzük mind a külterületek, mind pedig a belterületek legveszélyeztetettebb részein, védve ezzel a lakossági ingatlanokat.

A falu több pontján kihelyezett színes gyűjtőedények a szelektív hulladék gyűjtését szolgálják. Az egyéni szelektív hulladékgyűjtés lehetősége is biztosított az úgynevezett kék kukákkal, amelyek egy program keretében minden háztartásba díjmentesen  eljutottak. 

Az időszakos zöldhulladék elszállítása és a lomtalanítás is megoldott Szászváron. Az önkormányzat rendelkezik zöld hulladéklerakó hellyel, ahol fogadják az év közben keletkezett faágakat, füvet, egyéb növényi hulladékot. Február közepe óta ágzúzó segíti a lakókat a környezetükben keletkezett ágnyesedék feldolgozásában. Az ágzúzó gép kizárólag a szászvári lakosokat szolgálja, a jogosultságot lakcímkártyával kell igazolni. Az önkormányzat célja, hogy a géppel segítse a helybélieket a kertekben, udvarokban keletkező zöldhulladék kezelésében, ezzel is lényegesen visszaszorítva a házaknál történő otthoni égetést, ami nem szűnt meg teljesen, de jelentősen csökkenő tendenciát mutat.

Minden háztartásban gondot okozott a használt étolaj kezelése. Egy nemrégiben végzett felmérés eredménye növekvő igény mutatott a háztartási olaj elkülönített gyűjtésére a községben, így kialakítottunk egy használt étolaj gyűjtő pontot, amely mindenki számára jól elérhető.

Szászvár határában elhelyezkedik egy hulladékudvar is, amely szintén a helyi lakosok rendelkezésére áll. Az alapszolgáltatáson kívül eső, kizárólag háztartási mennyiségű lomokat fogadja a telep, melyet elkülönített konténerekben, biztonságosan tárolnak a továbbiakban.

2014-ben a szerves hulladék újra hasznosítása érdekében komposztálóládákat juttattunk el családoknak, ezzel is csökkentve a kommunális hulladék mennyiségét.

A helyi közösség nem csak elvárja a tisztaságot és rendet, de aktívan alakítja, dolgozik is rajta, hogy az itt élő állatokat, élővilágot, az ökoszisztémát megvédje. Önkéntesek szorgalmas csoportja rendszeresen végez szemétszedő akciókat, amikor megszabadítják köztereinket a kéretlen szennyezésektől.

Szászvár nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre, a természeti értékek megóvására, a lakók környezettudatossága figyelemre méltó. Hitvallásunk, hogy minden apró tudatos lépésünkkel hozzá járulhatunk a klímaváltozás csökkentéséhez, a környezetünk, a természet megmentéséhez.

Óvja-védje a természet értékeit!

Szászvár Nagyközség Önkormányzat 2021
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!