Helyi nemzetiségek

Szászvár évszázadok óta többnemzetiségű település, a magyarok mellett jelentős számban élnek itt németek, cigányok. Településünkön ezért is nagy jelentősége volt a helyi kisebbségi önkormányzatok megválasztásáról szóló törvény megalkotásának. 1994 óta napjainkig a településen folyamatosan működik a német, 2002 óta pedig a roma önkormányzat.

Szászvár Nagyközség Roma Önkormányzata és a Szászvári Hátrányos Helyzetű Emberekért Egyesület 

Immár 18 éve óta folyamatosan működik a cigány kisebbségi önkormányzat. Jelentős segítséget tudott adni a helyi roma embereknek, bár itt is fontos volt, hogy nyisson a nem roma emberek felé is. Ugyanakkor az évek során látható volt, hogy a kisebbségi önkormányzat sok pályázaton nem tud részt venni, így szűkös anyagi keretekkel nehéz volt programokat szervezni.

2018. év végén bejegyzésre került a Szászvári Hátrányos Helyzetű Emberekért Egyesület. A szervezet célja, hogy a helyi és környékbeli roma és nem roma nehezebb életkörülmények között élő családoknak adjon hasznos kulturális, oktatási, szabadidős tevékenységet. Ezenfelül nem utolsó szempont, hogy minden lehetőséget megragad az egyesület, hogy támogassa a családokat élelmiszercsomagokkal, ruhákkal, illetve játékokkal is. Ezt különböző állami és civil szervezetekkel való együttműködéssel tudják megtenni. Szeretnénk, ha a felújított Zárda épületben lévő Közösségi Házban rendszeres programok lennének.


Az eddigi 2 év során immár 4 alkalommal sikerült élelmiszercsomagot, fertőtlenítő szereket, ruha adományt, illetve játékokat adni a gyermekeknek, amely összértéke immár bőven meghaladta a másfél millió forintot. Igyekszünk nyitott szemmel figyelni a pályázati és együttműködési lehetőségeket, hogy minél tartalmasabb programokat, és támogatásokat tudjanak adni a helyi és környékben élő rászoruló embereknek.

Az egyesület komoly célja, hogy tehetséggondozással is segítse a gyermekeket. Ezért a nyári napközis táborok alkalmával olyan programokat szerveznek, amelyek a gyerekek világra való nyitását segíti. Igyekeznek olyan helyekre eljutni, ahova a gyermek a családja anyagi élethelyzete miatt nem jutna el. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy olyan kulturális programokat szervezzenek,  ahol a résztvevők a cigány nyelveket tanulhatják, gyakorolhatják. Fontosnak tartják hogy a zene, a tánc hagyományos értékei ne vesszenek el, így minőségi tudással rendelkező táncosokat hívnak meg, akik jó hangulatú táncórákat tartanak a gyerekeknek. Hosszú távú céljuk, hogy legyen művészeti csoportjuk, amely további közösségi élményeket, utazást, nem utolsó sorban sikerélményt, pozitív önbecsülést adhat a gyerekeknek és a szüleiknek is egyaránt. 

Szívesen vesznek minden olyan támogatást, amely a fent leírt nemes céljaikat, munkájukat segíti. 

Szászvár Nagyközség Német Önkormányzata és  Szászvári Német Nemzetiségi Egyesület


Szászváron a német telepesek zömmel a XIX. században jelentek meg, Egy 1851-es adat szerint az itt élők több mint harmada német származású volt. 1945 után több menekülő német család érkezett. A 70-es évekre a német közösség a lakosság szerves részévé vált. Az óvodában és az iskolában ekkor kezdődött a német nyelvű nevelés-oktatás. 

1992-ben 9 fő alapította meg a jelenleg 124 főt számláló Szászvári Német Nemzetiségi Egysületet.  

Az egyesület célja a helyi és környékbeli német nemzetiségi hagyományok felkutatása, ápolása, megőrzése és tovább adása a következő generációk számára.

A régi Mozi helyiségében 1994-ben az akkori tagság segítségével berendeztek egy tájszobát, amely  Szászvár és környéki németek életét kívánta bemutatni. Ezt a kis szobát 2014-ben átköltöztethették a falu új Tájházába, de a gyűjtést továbbra is folytatják. 

Kezdetben az egyesületnek 2 kulturális csoportja volt: egy német énekkar és egy felnőtt német tánccsoport. Ez utóbbi már felbomlott sajnos, de a helyi ifjúsági tánccsoport kérésükre a  rendezvényekre német táncot betanul-előad.  Énekkaruk 21 éve folyamatosan vesz részt német nyelvű rendezvényeken, fesztiválokon és szentmiséken. Mára ugyan kicsit megfogyatkoztak, de a minősítőkön egyre jobb eredményeket értek el, 2013 nyarán pedig elnyerték a német énekkarok legnagyobb kitüntetését, az ún. "Rosmarein" kitüntetést. 

Egyesületük tagjai főként "sváb" származású szászváriak, énekkaruk tagjai és azok családtagjai, de sokan vannak olyan tagok, akik számára szimpatikusak az egyesület céljai rendezvényei, tagjai, ezért csatlakoztak. 

Főbb, hagyományőrző rendezvényeik:  

  • Svábbál minden év februárjában
  • Pünkösdi fesztivál (német nyelvű mise énekkaruk közreműködésével, kulturális műsor), 
  • Templomi énekkoncert a magyarországi német énekkarok közreműködésével 
  • "Adventi gyertyagyújtás" (zenés karácsonyt váró rendezvény)

Évente 2 alkalommal német nyelvű színházi előadást biztosítanak a német nyelvű lakosoknak a Deutsche Bühne Ungarn közreműködésével, 

Rendezvényeik nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Szászvár Nagyközség Önkormányzat 2021
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!