Bóbita Bölcsőde

Mottónk:

"A gyermek a legtörékenyebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket." Maria Montessori

A Bóbita Bölcsőde Szászvár 2019 nyarán nyitotta ki kapuit a Szászváron és a környező településeken élő gyermekek és családjuk előtt. Intézményünk két csoportban, összesen 28 férőhelyet biztosít a gyermekük napközbeni elhelyezésében segítséget igénylő családok számára.

A rendelet előírásainak megfelelően, nálunk négy szakképzett kisgyermeknevelő és egy szakképzett bölcsődei dajka gondoskodik a gyermekek korának, egyéni sajátosságainak, igényeinek megfelelő ellátásáról. A korszerűen kialakított konyhában dolgozó szakemberek különös figyelmet fordítanak a hozzánk járó korcsoport megfelelő fejlődéséhez szükséges, egyben ízletes étrend összeállítására, újszerű kivitelezésére. Dietetikusunk, szakácsunk és a technikai személyzet a község oktatási intézményeibe járó speciális, diétás igényű gyermekek ellátásáról is gondoskodik.

Ahogy az bölcsődénk szakmai programjában is szerepel, egyéni kisgyermeknevelő módszert alkalmazunk. Számunkra ez kiemelten fontos, hiszen a három év alatti korosztály nem a csoporthoz, társhoz, vagy az aktuális helyiséghez szokik, hanem elsődlegesen ahhoz a felnőtthöz, akire a szülő rábízza, akivel reggelente találkozik és számára a megfelelő, legnagyobb biztonságot nyújtja. Fontos, hogy az elválás az édesanyától, édesapától zökkenőmentes legyen. A nálunk dolgozó szakemberek komoly gondot fordítanak arra, hogy a kisgyermekek és szüleik alaposan megismerjék azt a szokásrendet, gondozási módot, nevelési eszközrendszert, melyet intézményünk bevezetett és jó eredményekkel használ.

Alapelvünk, ahogy azt Richard Bach találóan megfogalmazta:

"Csak az számít valójában tanulásnak, amit a magam módján tanulok, miközben azt teszem, amit tenni akarok."

A bölcsődéről elmondható, hogy vadonatúj, a működési feltételeknek megfelelő környezetben, képzett, lelkes, hiteles szakmai személyzettel, ízletes, a gyermekek által kedvelt ételeket prezentáló konyhával dolgozunk. Egy nyitott, rugalmas, családbarát bölcsőde került kialakításra, ahol a szakmai munka alkalmazkodik a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjához, a családok igényeihez és a fenntartó elvárásaihoz. Célunk, hogy a feladatok középpontjában itt mindig közvetlenül a kisgyermekek, illetve az őket nevelő családok álljanak.

Elérhetőségek: 

Bölcsődevezető: Endrődi-Kolip Heléna

Cím: 7349 Szászvár, Szent István u. 49.
Telefonszám: 06-72/672-450
E-mail: bobitabolcsode.szaszvar@gmail.com 

Szászvár Nagyközség Önkormányzat 2021
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!